Nadat ik mijn rapport over het stikstofbeleid had uitgebracht, vond Huub Bellemakers (GroenLinks) het nodig als volgt te reageren:

Ik ben een “erkende” nazi, volgens Bellemakers.

Hoe zou dat werken, die “erkenning” van de status nazi door GroenLinksers? Ik vermoed dat een vermelding op de website van KAFKA, onderdeel van de antifa, volstaat. Dat is tenslotte toch een beetje de ondergrondse van het radicale deel van GroenLinks.

Goed stikstofbeleid is van maatschappelijk belang; voor zowel boeren als voor natuurliefhebbers geldt dat het beleid moet rusten op transparante, betrouwbare en complete gegevens die geschikt zijn om beleid op te baseren. Dit soort pogingen tot karaktermoord zijn schadelijk voor het debat. Ik reageerde daarom met een statement:

Dhr. Bellemakers is wat mij betreft niet representatief voor GroenLinks. Hoewel ik inhoudelijk weinig raakvlakken heb met die club, heb ik in mijn rapport ook een Brabantse GL-politica genoemd die kritische vragen stelde en wel voor de inhoud ging. Verder heb ik wat het rapport betreft vooraf inzage gegeven aan enkele PvdD-leden. Zoals gezegd beschouw ik de stikstofcrisis als partij-overstijgend.

Repelsteeltje, een blogger bekend van Saltmines, nam het voor me op. In een draadje stelde ze onder andere:

Over antisemitisme gesproken.
Hypocriet?
Da’s aardig!

Het hele draadje is ook beschikbaar als PDF archief.

Huub Bellemaker heeft tien jaar gedaan over z’n gammastudie, is communicatie-adviseur en campagneman – kennelijk word je dat bij GroenLinks door mensen voor erkende nazi uit te maken – en werd in 2010 onder de categorie antizionisme genoemd op het Israël & Palestijnen Nieuws Blog: Huub Bellemakers (GL) bejubelt bagger Retecool over CIDI. De mensen van het CIDI noemt hij in een tweet “de loonlijst van Israël”.

Excuses, of een inhoudelijke reactie op het rapport stikstofbeleid, heb ik niet van hem ontvangen.

Chris Aalberts, een Erasmus docent en journalistvorigeoverzichtvolgendeTim Engelbart, hoofdredacteur DDS

Overzicht