In mijn VWO-tijd heb ik de geschiedenis van het Zen-boeddhisme bestudeerd. Ik heb achterhaald hoe dit in India ontstaan is, hoe het in China een eigen karakter heeft gekregen, en hoe Japan dit weer overgenomen heeft. Hieronder staat het werkstuk als PDF beschikbaar:

japans_zen.pdf (12 MB)

De bijlagen zijn niet opgenomen in de PDF, maar zijn wel als ruwe afbeeldingen (scans) beschikbaar en als Comic Book Archive file (.cbz) opgeslagen. Een .cbz bestand is eigenlijk een .zip bestand dat een aantal afbeeldingen bevat. Met een ComicBook Reader zoals bijvoorbeeld CDisplay kun je de afbeeldingen bekijken alsof je een boek aan het lezen bent. Ook zou je het .cbz bestand kunnen hernoemen naar .zip en het dan kunnen uitpakken.

japans_zen_bijlagen.cbz (4 MB)

Achtergrond

In de vijfde klas op het VWO had ik geen geschiedenis meer, maar het vak heb ik altijd interessant gevonden. Daarom wilde ik het in de zesde klas toch weer gaan volgen als extra vak. Dat kon, omdat ik in de vierde en ervoor altijd goede resultaten had behaald. Wel werd een voorwaarde gesteld; ik zou in de zomer een werkstuk met een onderwerp naar eigen keuze moeten schrijven. Ook moest ik een repetitie over staatsinrichting inhalen.