Het Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief is een club die onder de antifa valt en in AIVD rapporten genoemd wordt als een organisatie die zich van ondemocratische middelen bedient. Het gaat hier om extreemlinkse activisten die anoniem opereren en karaktermoord plegen.

De onderzoeksgroep KAFKA (Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief) streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken AFA en KAFKA ondemocratische methoden. Voorbeelden hiervan zijn (het aanzetten tot) geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit (aliasnamen) en de ware intenties waarbij naast een openlijke agenda een geheime agenda wordt gevoerd waarvan de inhoud indruist tegen de democratische rechtsorde. – AIVD (2010)

KAFKA en AFA zijn met elkaar verweven. Ze hebben, naar ik begreep, een poosje hetzelfde postbusnummer gebruikt; dat kan ik echter niet meer verifiëren.

Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief.

In februari 2010 stuurde de AIVD een brief naar alle burgemeesters in Nederland. Dat is bepaald geen alledaagse gebeurtenis. In de brief stond onder andere:

De AIVD constateert dat de antifascistische actie (AFA) in het verwezenlijken van haar doelstellingen gebruik maakt van valse voorwendselen en oneigenlijke middelen. … Gebruik van geweld, in eerste instantie tegen de rechtse tegenstan­der maar daarnaast zeker ook tegen de politie, bleef echter volgens AFA geoorloofd. … Woordvoerders van AFA treden hun gesprekspartners niet onder eigen naam tegemoet. … Wanneer de manifestaties wel doorgang vinden, wordt de materiële schade doorgaans veroorzaakt door antifascisten en hun sympathisanten zelf, en niet door rechtse demonstranten. … Dit heeft in het verleden geleid tot fysiek geweld tegen personen die volgens AFA extreemrechts zijn.

Het zijn oude tactieken. De Amerikaanse schrijfer G.E. Griffin beschrijft hoe communisten hun tegenstanders als “nazi” labellen om ze zo in diskrediet te brengen bij het grote publiek.

Kennelijk was het voor KAFKA opportuun om mij als Hitleraanhanger af te beelden. Ze hebben vast gelijk dat ik een “Stormfronter” van het eerste uur was: ik was denk ik de enige actieve Nederlander daar. Mijn participatie beperkte zich tot het voeren van discussies per email in een besloten deel. Genoeg om me de rest van m’n leven te brandmerken als hardcore Hitleraanhanger. Toen ze overgingen op een forum kwam er een ander publiek en werden de discussies een stuk platter. Toen was ik dus weg. Dat is allemaal zo rond 1998 en dat is nu nog vreselijk relevant voor diverse “journalisten”, extreemlinksen en dat soort mensen. KAFKA is nog steeds bezig mij als actieve neonazi af te beelden.

En passant wordt de framing tegen mij ook ingezet tegen Thierry Baudet en Ongehoord Nederland.

De werkwijze van dit soort extreemlinkse antifa groepen is al meerdere keren blootgelegd. Onderzoek naar extreemlinkse organisaties is, behalve door de AIVD, ook verricht door de journalist Peter Siebelt. In Eco Nostra (2003) schrijft hij:

Het gaat hierbij om de besmeuring van de tegenstander op de meest schandalige manieren. Verhalen worden uit hun context getrokken en van minder dan de halve waarheid wordt de enige echte waarheid gemaakt. Een populair hulpmiddel is een parallel te signaleren – hoe vergezocht of onterecht ook – tussen de Tweede Wereldoorlog en de denkbeelden van de tegenstander. Al tientallen jaren is de boodschap van deze waarheidsvinders: wie kritiek heeft op ons – en daarmee onze macht en bankrekeningen in gevaar brengt – zal met zulke grove laster worden bestookt dat de gevolgen niet zijn te overzien. Wie durft dan nog zijn mening te geven? Voor deze lastercampagnes bestaat weer een hele serie aparte lagen binnen de spekkoek die net als Volkert van der Graaf zeggen op te komen voor de zwakkeren in de maatschappij. Ze noemen zich vluchtelingen-, antifascisme- en antiracismeorganisaties. Het Landelijk Bureau Racismebestrijding en VluchtelingenWerk zijn verwerkt in de op één na bovenste laag van de spekkoek. In de onderste lagen zitten de ‘onderzoekers’ van Kafka, die gespeend zijn van elk inzicht in wat fascisme werkelijk betekent, en de daaraan verbonden ‘knokploeg’ AFA. Een gelegenheidscoalitie van deze antifa-koek speelt in de laatste maanden van Fortuyns leven een onheilspellende rol. Via een demonstratie probeert het platform Nederland Bekent Kleur het Nederlandse volk vlak voor de verkiezingen te overtuigen dat een stem voor Fortuyn een stem voor racisme is. (pp. 173–174)

De Amsterdamse GroenLinks wethouder Groot Wassink als AFA activist in Friesland.

President Trump overweegt om ze op de lijst van terreurorganisaties te zetten, naar aanleiding van een aantal geweldsincidenten vanuit de antifa.

De Ierse organisatie The Burkean heeft in 2020 een eigen onderzoek verricht naar de de extreemlinkse methoden, welke zeer de moeite waard is: The Irish Antifa Project.

In De Correspondent, dat een linkse signatuur heeft, schreef Dennis l’Ami over antifascistische beweging Antifa (2018). Hij schrijft dat er geen centrale organisatie is, en ook geen doctrine of huisideoloog. Over de werkwijze zegt hij:

Rechts-extremisten worden ‘gedoxxed’: persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt. Werkgevers en familie worden gebeld in de hoop dat die het gedrag van de ‘fascist’ kunnen bijsturen. … De derde strategie is intimidatie. Doxxen is daar een onderdeel van, maar soms worden rechts-extremisten ook thuis opgezocht. … Hoewel antifascisten vaak benadrukken dat het geweld vooral uit zelfverdediging is, schuwt Antifa de inzet van geweld niet. Tijdens de G20-top in Hamburg in 2017 werden op grote schaal vernielingen aangericht.

De verwevenheid met andere linkse organisaties, hierboven al geconstateert door Peter Siebelt, wordt ook door Dennis l’Ami geconstateerd: “De meeste antifascisten zijn actief in andere sociale bewegingen, zoals migrantenwerk, antiracisme, vakbonden, vrouwen- en LHBTQ-emancipatie, de vredes- en kraakbeweging en het ecologisch activisme.” Ook wordt de organisatie Emmaus genoemd. Die is actief met een keten van kringloopwinkels en de opvang van dak- en thuislozen. Verder ondersteund het XminY Solidariteitsfonds de antifa.

Er blijkt ook overlap tussen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en de antifa. In 2019 hield KOZP een bijeenkomst in Den Haag. Op de deur van het pand waarin ze bijeen kwamen waren AFA stickers geplakt, en binnen waren antikapitalistische leuzen op de muren getekend.

Op de foto van de KOZP bijeenkomst zie je een hoop blanke marxisten.

Deel 2: Op de man gespeeldvorigeoverzichtvolgendeChris Aalberts, een Erasmus docent en journalist

Overzicht