Asocialen vind je niet alleen op links. Bekrompen kleinburgerlijk rechts-conservatief kan het ook. Tim Engelbart is hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard (DDS). De titels van de artikelen op DDS bevatten dikwijls een uitroepteken. De inhoud van de artikelen is doorgaans kort en sensationeel. Wat dat betreft is het sensatiegehalte van de volgende titel passend voor De Dagelijkse Standaard:

Ongehoord Nederland-fascistjes gaan met eerste online uitzending direct nat: neonazi als “stikstofexpert”

In het artikel komen er nog meer mooie dingen naar voren. Er wordt gesuggereerd dat ik graag Joden zou willen vergassen.

Mocht het artikel “kwijt” raken of aangepast worden, dan is hier de oorspronkelijke versie beschikbaar: Smaadartikel-Engelbart-DDS.pdf

Tim Engelbart baseert zich op, jawel, de website van KAFKA, onderdeel van antifa. Daarbij gaat hij nog heel wat stappen verder dan de antifa. Joden vergassen… Van iemand van Ongehoord Nederland begreep ik dat hij door persoonlijke rancune gedreven wordt. Engelbart heeft mij niet benaderd voor hoor en wederhoor. Wel doet hij aan de online smeercampagne van extreemlinks.

Over smaad en laster zegt de de jurist Arnoud Engelfriet:

Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door verspreiding van een bepaald feit is een misdrijf: smaad. Als dat schriftelijk gebeurt, en publicatie op een website is “schriftelijk”, maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift. Een verwant misdrijf is laster: het opzettelijk verspreiden van iets waarvan de dader weet dat het een leugen is.

Meer woorden wil ik er niet aan vuil maken. U moet zelf maar uw mening vormen over Tim Engelbart en zijn DDS.

Tim Engelbart met zijn kat. Bron: Twitterprofiel.

Huub Bellemakers, campagneman voor GroenLinksvorigeoverzichtvolgendeKleine trolletjes

Overzicht