Niet alles is te reduceren naar de samenstellende delen. Je kunt best een ridderkasteel van LEGO in stukjes afbreken, maar dat hoopje losse LEGO steentjes wordt niet meer vanzelf of door toeval een kasteel. Het kasteel is meer dan de samenstellende delen; het heeft nieuwe of zgn. “emergente” eigenschappen. Om het kasteel te bouwen, moet de maker of Schepper in het bezit zijn van een blauwdruk, van een Ontwerp of Idee of abstracte Vorm. Die Vorm ontdekken gaat via de poort van de Fantasie. Echter niet elke Fantasie wordt gematerialiseerd.

De “macht” om van idee tot vorm te komen werd in oude tijden ook wel als magie beschouwd; het creëren van dingen was voorbehouden aan (half)goden die maya gebruikten. Sommige priesters vonden de illusie van tijd en ruimte slecht en noemden de ahura of asura daarom slecht. Andere priesters vonden het geschapene juist essentieel. Dit werd, grosso modo, een groot onderscheid tussen de oosterse en westerse religies. De Germaanse Asen (godengeslacht) zijn etymologisch verwant met de Asura of Ahura van de oude Perzen. Later ontstond het concept van de ene God, Ahura Mazda, onder Zoroaster; mogelijk zijn er ook banden met de Joodse religie, omdat de Perzen invloed hadden op het Judaïsme en de heropbouw van de tempel in Jeruzalem beschermden. De Arische broeders van de Perzen in India echter wilden zich steeds meer losmaken van maya, en probeerden te ontsnappen aan de betovering van de zintuigen en de begeerten. Het doel van o.a. yoga is het loskomen van de geschapen wereld; dit staat op gespannen voet met het doel van veel westerse religies om in deze wereld de strijd te voeren en effectief te zijn.

Zie ook op mijn weblog: Emergentie, kristallisatie en wetenschap.

Psychische ruimtevorigeconceptenvolgendeDemocratie en aristocratie

Concepten: Anima Mundi | Psychische ruimte | Emergentie, illusies en goden | Democratie en aristocratie | Ratio en inspiratio | De informatiesamenleving | Furor Teutonicus