Alvin Toffler en zijn echtgenote werden bekend met zijn boeken over de Third Wave, de informatiesamenleving. Waar industrialisatie (tweede golf) voor schaalvergroting zorgde, kan de informatiesamenleving de productie tot in het extreme aanpassen op de unieke wensen van het individu. Dat heeft gevolgen voor hoe we politiek bedrijven, het nieuws tot ons nemen, oorlogen voeren, produceren, relaties aangaan, enzovoorts. Hij voorspelde o.a. het afnemende belang van de natiestaat en het ontstaan van meer directe (echte) democratie.

Een ander bekend werk is The Sovereign Individual, dat diep ingaat op de zakelijke en financiële aspecten van deze grote veranderingen.

De science-fiction schrijver Douglas Adams was er vroeg bij en had het over many-to-many (n-n) communicatie:

In this century (and the previous century) we modelled one-to-one communications in the telephone, which I assume we are all familiar with. We have one-to-many communication—boy, do we have an awful lot of that—broadcasting, publishing, journalism, etc. […] Nowadays, because of the plethora of one-to-many communication we have, if a plane crashes in India we may get terribly anxious about it, but our anxiety doesn’t have any impact. We’re not very well able to distinguish between a terrible emergency that’s happened to somebody a world away and something that’s happened to someone round the corner. […] We’ve all become twisted and disconnected and it’s not surprising that we feel very stressed and alienated in the world because the world impacts on us but we don’t impact the world. Then there’s many-to-one; we have that, but not very well yet, and there’s not much of it about. Essentially, our democratic systems are a model of that, and though they’re not very good, they will improve dramatically. But the fourth, the many-to-many, we didn’t have at all before the coming of the Internet, which, of course, runs on fiberoptics. It’s communication between us that forms the fourth age of sand. […] bringing to us a whole new way of communicating. – Douglas Adams. Extemporaneous speech given at Digital Biota 2, Cambridge, SEPTEMBER 1998. From “The Salmon of Doubt”, posthumous collection, 2002.

Door het afnemende belang van de natiestaat, de toename van globale organen en anderzijds de toename van het belang van individuele wensen, is het te verwachten dat er een breed spectrum aan identiteiten en overlappende, dynamische groepsidentiteiten ontstaat. Mensen dreigen daarbij ontworteld te raken. Het bezitten en koesteren van oude wortels en tradities wordt daardoor belangrijk voor mensen om in balans te blijven. Deze oude wortels, etnisch of religieus, zullen echter voeding moeten geven aan nieuwe bladeren.

Ratio en inspiratiovorigeconceptenvolgendeFuror Teutonicus

Concepten: Anima Mundi | Psychische ruimte | Emergentie, illusies en goden | Democratie en aristocratie | Ratio en inspiratio | De informatiesamenleving | Furor Teutonicus