Echte democratie is een regering door het volk, dus niet door volksvertegenwoordigers. Niet door oligarchen, ambtenaren, media en dergelijke. De oude Grieken dachten dat de stadstaat de grootst mogelijke eenheid was voor een democratie, want hoe kom je anders allemaal naar de volksvergadering? Dat we gekozen hebben voor een volksvertegenwoordiging is een reliek uit de tijd dat we nog geen snel transport en geen internet hadden. In mijn optiek hebben we op dit moment geen werkelijke democratie in Nederland en is er behoefte aan democratisering. Nieuwe concepten, gebaseerd op informatietechnologie, kunnen daarbij helpen.

In onze noordelijke gebieden was bij de Germaanse stammen de volksvergadering of het ding (thing) ook gebruikelijk. De hertog of koning werd benoemd door de vergadering, meestal op tijdelijke basis. Echter alleen de vrije mannen konden deelnemen aan de vergadering; de cultuur was die van vrije boeren, jagers en krijgers en daarmee aristocratisch. Het IJslandse althing heeft een lange geschiedenis en illustreert het democratische element dat in de cultuur van onze Germaanse voorouders aanwezig was.

De oude Grieken echter, vooral Plato, hadden ook bedenkingen bij de democratie. Die zou neigen naar de middelmaat, waarbij de beste leiders, de aristoi, weinig kans zouden maken. De Romeinen combineerden beide elementen in de Senaat en het volk, om ze zo in evenwicht te houden. Echte aristocraten zijn voor de duvel niet bang, zijn geen slaaf van sociale normen of geld, hebben een vrije geest, maar voelen desondanks toch verantwoordelijkheid voor hun stam of land zoals een schaapherder dat voelt voor zijn schapen. Zulke Indo-Europese en later ook Bijbelse idealen zullen naast de democratie een plek moeten krijgen.

Emergentie, illusies en godenvorigeconceptenvolgendeRatio en inspiratio

Concepten: Anima Mundi | Psychische ruimte | Emergentie, illusies en goden | Democratie en aristocratie | Ratio en inspiratio | De informatiesamenleving | Furor Teutonicus